← Tagasi artiklite juurde

Võimustatud töökollektiivid: motiveeritus, autonoomsus ja kõrge sooritusvõime

Polina Lutsevitsh ·

Võimustatud töökollektiivid: motiveeritus, autonoomsus ja kõrge sooritusvõime
Pildi autor Kerth Aun

Võimustatus on vähelevinud väljend aga ometi peitub selle taga kontseptsioon, mis võib aidata Sinu ettevõttel saavutada suuremat tõhuslikkust ning motiveerida töötajaid andma endast parima. Võimustamine (ingl k. empowerment) on seotud kohustusega saavutada organisatsiooni tulemuslikkus inimressursside mõistliku kasutamise kaudu, kus iga töötaja rakendab efektiivselt oma teadmisi ning talle on antud vabadus teha otsuseid, mis mõjutavad otseselt tema tulemuslikkust. Võimustamine on oluline nii individuaalse kui ka meeskonnatöö soorituse parendamiseks (Siegall & Gardner, 2000). Samal ajal on psühholoogiline võimustatus oluline nii individuaalse kui ka meeskonna motivatsiooni loomiseks (Seibert, Wang, & Courtright, 2011). Ettevõtted nõuavad oma töötajatelt rohkem kui kunagi varem. Globaliseerumine, kaugtöö, tehnoloogiapõhised töökohad ja tormilised struktuurimuutused on vaid mõned töötingimustest, mida tuleb arvesse võtta ja millele tuleb vastavalt kohanduda. Töötajad peavad aina rohkem õppima võtma initsiatiivi ja vastustust, olema loomingulised ja uuendusmeelsed, tegema kiireid otsuseid ning olema võimelised kontrollima oma töökeskkonda. Nende ülesannete täitmiseks on töötajatel vaja organisatsioonilt heakskiitu ja tuge. Organisatsiooni tõhusaks toimimiseks peavad töötajad tundma end “võimustatuna”.

Võimustatuse liigid ja viisid, kuidas saad panna need enda ettevõtte kasuks tööle

Struktuurne võimustatus on töötaja oskus, oma töökorralduse piires, pääseda ligi sotsiaalsetele struktuuridele, et nad saaksid teha oma tööd tähendusrikkalt. Ettevõtte kontekstis tähendab see töötaja võimalust õppida ja areneda, mobiliseerida ressursse, ning saada juurdepääs informatsioonile, abile ja toetusele. Struktuurse võimustatuse tulemuseks on töötaja psühholoogiline võimustatus, mis omakorda annab võime täita ülesandeid ja saavutada eesmärke. Selle tulemus on suurenenud individuaalne iseseisvus. Omades suuremat kontrolli oma töökeskkonna üle, tunnevad töötajad, et nende tegevused loovad ettevõttes reaalset muutust ning selle tulemusel on neil ka suurenenud töörahulolu ja motivatsioon.

Psühholoogilise võimustatuse taju tekkimiseks on olulised suhetevõrgustikud

Arendavad suhetevõrgustikud on töötaja jaoks mentorid, kolleegid ning lähedased, kes osalevad aktiivselt isiku karjääri edendamisel teatud ajahetkedel, tõstes sellega esile töötaja karjääriarengu tähtsust. Organisatsioonid peaksid pöörama suuremat tähelepanu töö- ja pereelu tasakaalule, toetades inimese arengut ja karjääri kasvu. Perekond pakub tuge isiku arengule emotsionaalse ning ajalise ressurssiga ja kui organisatsioon loob rohkem karjääri ja arengut toetavaid tegevusi siis nende kahe kombinatsiooni loob pinnase kiiremaks kasvuks. Mitmed uuringud on leidnud, et häid peresuhteid peetakse kasulikumaks kui töösuhteid, sest personaalse suhte olemus on palju lähedasem kui töösuhte oma (Gabarro, 1990). Samal ajal pakuvad töövälised suhted rohkem tuge kui töösuhted. (Murphy & Kram, 2010).

Töötaja suhete kvaliteet mõjutab tema „võimustatust“

Arendavad suhetevõrgustikud on oluline tegur psühholoogilise võimustatuse kujunemisel töökeskkonnas. Isikutel, kellel on lähedasemad suhted erinevate mentoritega, on tähendatud kõrgemat psühholoogilist võimustatust. Mentorid, kes pakuvad abi, on inimese isikliku ja erialase arengu seisukohast üliolulised, suurendades seega oma kognitiivse võimustatuse seisundit. Organisatsioonisiseselt toetuse, abi ja juhi leidmine tugevdab ühiste eesmärkide poole püüdlemise tunnet. Organisatsiooni eesmärkide ühtimine individuaalsete väärtustega loob võimustatuse tunde. Samamoodi on inimestel, kelle isiklikud eesmärgid on saavutatavad teiste organisatsiooni liikmetega koostöös, suurem psühholoogilise võimustatuse tunne. (Ergeneli, Arı, & Metin, 2007).

Kokkuvõttes võib öelda, et inimesed ei tunne end võimustatuna üksnes omades isiklikku kontrolli üle tingimuste ja ressursside, vaid ka siis, kui nad leiavad abi ja tuge tööga seotud ja tööga mitteseotud arendavatest suhetevõrgustikest. Arendavad suhetevõrgustikud on kasulikud ning toetavad psühholoogilise võimustatuse teket töökohal. Madal motivatsioon ja võimustatus tulenevad arendavate suhete puudumisest töökohal, kuna need on organisatsiooni jaoks positiivse struktuurimuutuse seisukohalt olulised.

Kui Sa soovid, et Sinu töötajad saaksid ennast maksimaalselt teostada, siis lase neil luua arendavaid suhetevõrgustikke ja ole ka ise osa nendest - võimustatud töötajad teostavad end paremini, kuna neil on rohkem iseseisvust ja suutlikkust teha oma tööd tõhusamail viisil

Antud artikli aluseks on uurimustöö, mille teostas Polina Lutsevitsh Tallinna Tehnikaülikooli Töö -ja Organisatsioonipsühholoogia magistriõppe lõputöö raames. Uuringu valim koosnes 135 üksikisikust, kelle vastused olid kokku kogutud kahest riigi- ja eraettevõttest.

Täispikkuses uurimustöö lugemiseks kirjuta polina.lutsevitsh@gmail.com.

Oled valmis oma värbamist kiirendama?

Loo tasuta konto

või

loe võimaluste kohta