Merle Raamat
HR Business Partner

SEB case study

Kas ja kuidas hõlbustasid videointervjuud värbamisprotsessi antud konkursil?

Videointervjuud hõlbustasid meie protsesse oluliselt. Esiteks saime läbi vaadata kõik meile huvipakkunud kandidaadid, kulutamata selleks vestluseaega, planeerimisi, ruumide bookimist ja muid administratiivseid tegevusi.

Hõlbus oli mitmel juhil korraga tutvuda kandidaadiga, mis oli ka meie eesmärk. Lõpuvestlusele selekteerisime 2 kandidaati. Hea oli ka videoid uuesti üle vaadata, kui jäi kripeldama mõni vastus või detail. Seda võimalust näost näkku kohtumisel ei ole ja väga palju üles kirjutada ei jõua ning ei tahagi, sest see killustab intervjuud.

Kas ja kui palju säästsite aega võrreldes konkurssidega, kus ei kasutatud videointervjuusid?

Nädalajagu töötunde, sest valikut tegime kolme inimesega. 11 kandidaadi intervjueerimisel kontoris oleksime kulutanud 33 töötundi + ettevalmistus. Lisaks võimalus iga hetk videovaatamine katkestada, muu kiire ülesanne ära teha ja hiljem jätkata. Kontoris intervjuud tehes sellist paindlikkust lubada ei saa.

Millistesse rollidesse te olete inimesi läbi videointervjuu otsinud?

Nõustajad nii kontorisse kui kontaktikeskusse, nõustaja praktikante, tootejuhte, krediidihaldureid, assistente, erakliendi liisinguhaldureid, innovatsioonikeskuse juhti.

Kas süsteem on olnud arusaadav erinevates vanuseklassides?

Jah, on küll. Pigem otsitakse vabandusi, et pääseda kontorisse intervjuule. Meile on aga oluline ka paindlikkus ja uute asjade omaksvõtt, kuna tööülesanded kogu aeg muutuvad ja teisenevad ning meil on vaja töötajaid, kes suudavad muudatustega kaasas käia.

Milline oli kandidaatide vastukaja?

Vastukaja oli positiivne, nauditi uut kogemust. Lõppkandidaat tunnistas, et veidi ka harjumatu kogemus. Kusjuures kandidaadid ei olnud väga noored, pigem 30+ ja keskealised.

Oled valmis oma värbamist kiirendama?

Loo tasuta konto

või

loe võimaluste kohta